top of page

עיצוב חלל מתחיל בדיאלוג מעמיק ואינטימי עם הלקוחות.

אבל כשאתה הלקוח של עצמך הסיפור מעט שונה ובטח מורכב יותר.

מה שמאפיין את הפרוייקטים שלי זו הפלטפורמה שצריכה לעמוד במבחן הזמן וכשמדובר בבית שלנו היא צריכה להיות מספיק ניטראלית לקפריזות הצבע והצורך התכוף שלי לעשות שינויים בחלל. כמטאפורה, הבית שלנו הוא קנווס לבן או גלריה לתערוכות הטעם המשתנה שלי ולשינויים שעובר כל אחד מבני המשפחה בעצמו וכולנו יחד.

אני אוהבת ליצור בידיים ולאורך השנים אני נהנית מהרבה דיציפלינות בעולם של היצירה. בשנים האחרונות חזרתי לפסל בקרמיקה ולצייר.

העיסוק היומיומי שלי בעיצוב והשובע הוויזואלי והחומרי גרמו לי לרצות ליצור ולעצב מוצרים custom made כמייצרי עניין וזהות אישית.

עם השנים למדתי שבחרתי במקצוע של סיעור מוחות ויחד עם הנבחרת שרקמתי במהלך השנים יכולתי לחשוב, ללטש וליישם איתם רעיונות וחלומות.

bottom of page