top of page

הבית במכבים.
למעלה משנתיים הבית הזה עמד למכירה, בית בן 30 שנה שאף אחד לא הצליח לראות את הפוטנציאל שלו עד שהגיעו הלקוחות שלי.
מגרש 580 בנוי 280.
כשהפרוייקט הזה התחיל, היה לי די ברור שנקודת המוקד בבית תהיה גרם המדרגות.
הלקוחות ביקשו שיהיה קשר עין רציף בין קומת הקרקע לבין חדר המשפחה שסביבו בנויים החדרים של הילדים. זה היה מקור ההשראה לספרייה החוצצת בין החללים. 
היא תוכננה כך שתחשוף מעט, תסתיר לא מעט  ועדיין תשמר את הקשר בין שני החללים.
הספרייה האוורירית מחברת בין החלל המשותף לחלל המשפחתי, מדגישה את החלל הכפול בתקרה ובו זמנית תוחמת את פינת האוכל כך שתהיה מרווחת ועדיין אינטימית.
לשם כך הגדלנו את שטח פינת האוכל  ומעל הקורה של הוויטרינה נפתח חלון קבוע שמכניס הרבה שמים, ירוק ואור לחלל כולו.
הספרייה מתוכננת כך שחלקה התחתון סגור וכך יש מקום לאחסון כלים שתדירות השימוש בהם נמוכה, מה שאני מכנה: פסח - ראש השנה. משמאלה דלת מסתור לחלל פנימי שנוצר מתחת לגרם המדרגות ומשמש כמקום אחסון נוסף.
את גרם המדרגות הקיים חיפינו מחדש בשיש, אך השינוי המשמעותי נוצר משני המעקות שנוצרו מחומרים שונים ובצבעוניות שונה.

bottom of page